Even aandacht...

Zonder sponsors en hulp van u kunnen we niet bestaan. Bent u ook gek op dieren en wilt u graag uw steentje bijdragen ?

Neem contact met ons op via dianaspaans (at) online.nl

Laatste nieuws

U bent hier : Privacy Control

Privacy Control

Deze informatie is terug te lezen op de site Kleine Goede Doelen en dan bij het item AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Vanaf 28 mei 2018 moet elke stichting in Nederland voldoen aan privacy control (AVG). De Wbp is vanaf deze datum niet meer geldig.

Onze bestuursleden gaan zorgvuldig om met uw gegevens en onze vrijwilligers willen alleen maar dieren redden: die komen ook helemaal niet in de buurt van uw gegevens.

Dit betekent dat wij de namen van (grote) sponsors niet meer mogen vermelden, zonder hun toestemming. Wij hebben meerdere grote sponsors maar de meesten willen anoniem blijven. Eén grote sponsor hebben we inmiddels om toestemming verzocht. Van de kleine donateurs vermelden we sowieso nooit de naam.

Wij versturen geen Nieuwsbrief per email, dus wij beschikken niet over e-mailadressen van donateurs.

Wij mogen niet meer gegevens verzamelen, dan nodig is en die gegevens mogen alleen gebruikt worden voor het doel, waarvoor die zijn ingezameld. Dus uw ras, sexuele of politieke voorkeur, strafblad, gezondheidstoestand (etcetera), dat zijn gegevens die wij niet nodig hebben en u niet zullen vragen.

U mag ons ook altijd vragen hoe u vermeld staat in onze gegevens maar meer dan naam, adres en woonplaats zult u niet aantreffen. Dit bestand gebruiken wij driemaal per jaar om etiketten voor een Nieuwsbrief te maken en op Dierendag u een fijne dag toe te wensen, voor u, uw familie en uw dieren.

U kunt zich altijd afmelden voor onze schriftelijke Nieuwsbrief, door een mail te sturen naar daantje196300  (at) online.nl met slechts één woord: 'Afmelden'. U kunt ook stoppen met een donatie doen, dan wordt u vanzelf automatisch geschrapt. U kunt ook het antwoordapparaat op 070 en dan 352.2259 inspreken met het bericht dat u geschrapt wilt worden.

Bij nieuwe donateurs zijn wij vanaf heden verplicht om de reden van aanmelding te vermelden in ons donateursbestand. Dus we verzoeken nieuwe donateurs om hun naam en adres bij hun donatie te vermelden, want het is tegenwoordig onmogelijk om achter deze informatie te komen, wanneer er alleen een naam staat vermeld bij een donatie.

Bij bezoek aan onze site worden geen cookies geplaatst. U kunt nergens op onze site uw gegevens invullen (naam, adres, woonplaats).

Uw gegevens (naam, adres, woonplaats) worden met niemand gedeeld, ook niet met de drukker van onze Nieuwsbrieven.

U mag altijd contact met ons opnemen om adreswijzigingen en naamswijzigingen aan ons door te geven via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

In Amerika mag de NSA (de Amerikaanse Geheime Dienst) om dit soort informatie vragen maar wij wonen niet in Amerika, dus u zit veilig bij ons.

Uw gegevens zitten niet in een cloud maar in een beveiligd bestand in onze computer. Een datalek hebben we gelukkig nog nooit gehad.

Register van verwerkingsactiviteiten:

Stichting Dierenplaatsingsdienst Den Haag. Wij werken niet samen met andere instanties voor wat betreft onze donateursbestanden en delen deze informatie met niemand.

De Functionaris van de gegevensbescherming is D. Van der Zwan.

Wij gebruiken uw adresgegevens nooit voor Direct Marketing of het bezorgen van producten. Wij hebben geen bestanden van: uitkeringsgerechtigden, klanten of patiënten. Wij hebben alleen donateurs.

Wij noteren alleen namen, straatnamen en woonplaatsen met postcode.

Wij delen deze gegevens met geen enkel ander land.

Onze ICT-medewerker heeft prima virus-software geïnstalleerd om dit geheel te beschermen. Ook zit er een slot op de deur.

Onze stichting is geen 'verwerker', dus wij verwerken niet in opdracht van een ander persoonsgegevens.

 

  
Contact Informatie
an image
Dierenplaatsing.nl
Den Haag
E-mail: Diana Spaans

Tel: (070) 352-22 59
Sponsoren